25-2019 தமிழ் பேசு தலைவா

வர்ட் பிரெஸில் தமிழ் எழுத முடியுமா ? என்று என்னை கேட்டார்கள் ….இதொ என் பதில்:   தமிழன் நினைத்தால் எதையும் செய்வான் .